Struktura KPP Września - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji we Wrześni

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 
KOMENDA POWIATOWA POLICJI WE WRZEŚNI
 
 
KIEROWNICTWO
 
Komendant Powiatowy Policji we Wrześni
insp. Mariusz Łozowiecki
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni
 
p.o. podinsp. Radosław Smak
 
 
WYDZIAŁ KRYMINALNY
 
Naczelnik Wydziału Kryminalnego
podinsp. Robert Nowak
 
Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego
asp. szt. Artur Kubiak
 
Zespół  Operacyjno - Rozpoznawczy
 
Podzespół do Walki z Przestępczością Narkotykową
 
Zespół Dochodzeniowo - Śledczy
 
Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą
 
Zespół Techniki Kryminalistycznej
 
Zespół ds. Statystyki Przestęczości
 
 
 
WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
st. asp. Grzegorz Głowacki
 
 
 
WYDZIAŁ PREWENCJI
 
Naczelnik Wydziału Prewencji
podinsp. Andrzej Bonalski
 
Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji
podinsp. Justyna Walińska
 
Zespół Dyżurnych
 
Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne
Kierownik Ogniwa: asp. szt. Krzysztof Szcześniak
  
Zespół Ochronny
 
Rewir Dzielnicowych
Kierownik Rewiru: asp. Waldemar Nather
  
Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii
 
Zespół ds. Wykroczeń, Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego
 
 
ZESPÓŁ PREZYDIALNY  KADR I SZKOLENIA
 
 
JEDOOSOBOWE STANOWISKO DS. PRASOWO - INFORMACYJNYCH
Oficer Prasowy: st. sierż. Adam Wojciński
 
 
ZESPÓŁ ZAOPATRZENIA  FINANSÓW I ŁĄCZNOŚCI
 
 
ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
 
 
POSTERUNKI POLICJI:
  
POSTERUNEK POLICJI W MIŁOSŁAWIU
Kierownik Posterunku:
asp. szt. Przemysław Teodorczyk
 
 
POSTERUNEK POLICJI W PYZDRACH
Kierownik Posterunku:
asp. szt. Marcin Wojciechowski
 
 
POSTERUNEK POLICJI W NEKLI
Kierownik Posterunku
st. asp. Marek Zdrojek
 
 
POSTERUNEK POLICJI W KOŁACZKOWIE
Kierownik Posterunku
asp. Krzysztof Krawiec
 

Metryczka

Data publikacji 05.02.2013
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji we Wrześni
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Wojciński
Osoba udostępniająca informację:
Adam Wojciński KPP Września
Osoba modyfikująca informację:
Adam Wojciński
do góry